Lemur katta (Lemur catta)

Lamur katta (łac. Lemur catta) – ten uwielbiany przez wszystkich gatunek ssaka to tak dobrze nam znany Król Julian! Lemury katta zamieszkują południowo-zachodnią część Madagaskaru, gdzie tworzą grupy od kilku do nawet 20 osobników. Prowadzą tryb życia naziemny i stosunkowo rzadko zamieszkują zalesione tereny. Dźwięki wydawane przez te lemury są zbliżone do tych wydawanych przez koty. Do tego oraz do wyglądu zbliżonego do kota nawiązuje drugi człon nazwy gatunkowej – catta. Pożywienie: liście, nasiona, owoce, nieco rzadziej owady.

: Lemur kata

: Ring-tailed lemur

: Katta