Zapraszamy do odwiedzin najwiekszej watahy Wilków polarnych ( Canis lupus arctos) w Polsce.

Zapraszamy do odwiedzin najwiekszej watahy Wilków polarnych ( Canis lupus arctos) w Polsce.

Wilk Polarny ( Canis lupus arctos) jeden z największych podgatunków wilka szarego, Zajmuje obszary północnej Kanady, północno-zachodniej Grenlandii oraz wiele wysepek leżących pomiędzy nimi. Wilki arktyczne można badać i obserwować w całkowicie naturalnych warunkach, gdyż na tereny przez nie zasiedlane nie dotarła nigdy na dużą skalę ludzka cywilizacja. Dlatego wilk polarny jest jedynym podgatunkiem wilka, który przetrwał na całym obszarze pierwotnego występowania

Przypominamy również o możliwości adopcji naszych wilków :)

10.03.2017